Developer a predajca

Developer: United Industries, a.s.

Aktivity United Industries, a.s. majú pomerne široký záber, nakoľko spoločnosť pôsobí nielen v oblasti realitného developmentu, ale aj vo výrobe zdravotníckych pomôcok, či v potravinárskom sektore. Víziou developera je vybudovať v lokalite Cukrovaru nielen novú mestskú štvrť, ktorá bude plynulo nadväzovať na historické centrum Trnavy, ale aj postupne zrekonštruovať hodnotné industriálne objekty.

Predajca: Neoreal, s.r.o

Projekty spoločnosti Neoreal, s.r.o. sú odrazom skutočného nadšenia pre urbánny priestor a jeho architektonické riešenia. Najvyššou priroritou je pritom zodpovednosť voči všetkým zúčastneným stranám, pretože realitný trh nie je iba o kúpe a predaji nehnuteľností, ale je komplexnou činnosťou, ktorá súvisí s dizajnom, architektúrou, stratégiou, investíciou, marketingom, ale aj verejným záujmom.