Magický park Pri kalvárii

Kalvária, najbližší park Cukrovaru, je zaslúžene jedným z najmagickejších miest Trnavy. Okrem zaradenia medzi pamätihodnosti mesta má zároveň status národnej kultúrnej pamiatky, ktorý sa prideľuje výlučne pamiatkam celoštátneho významu. 

Park je akoby vystrihnutý z okolitej reality a vtiahne vás do tej vlastnej. Od iných parkov ho odlišujú nielen veľmi staré majestátne stromy na čele s 200-ročnými lipami, Kristove zastavenia na krížovej ceste, ale aj niekoľko ďalších zaujímavých skutočností.

Park Pri Kalvárii bol totiž od roku 1747 mestským cintorínom, keďže trnavskí mešťania pôvodný cintorín pri Bazilike sv. Mikuláša zrušili. Cintorín tak vznikol v susedstve niekdajšieho mestského lazaretu, ktorý až do konca 2. svetovej vojny plnil významnú sociálnu funkciu.

V roku 1980 bol však aj tento cintorín definitívne zrušený a „presťahovaný“. Jeho éterická atmosféra však zostala a je skvelé, že sa nevylučuje ani s aktívnejším relaxom. Joga, bedminton, ale aj piknik a leňošenie tu majú rozhodne svoju osobitú atmosféru.