O projekte Cukrovar

Súčasťou územného plánu mesta Trnava je samostatný územný plán zóny Cukrovar (24,98 ha), ktorá sa nachádza v tesnom dotyku s historickým centrom. Cukrovar to nie sú iba ikonickí svedkovia priemyslovej architektúry, ktorých v budúcnosti čaká citlivá rekonštrukcia, ale aj ďalšie územie, kde územný plán počíta s bytovou výstavbou, ako aj polyfunkčným centrom s atraktívnymi prevádzkami (obchody, kaviarne, reštaurácie,…).

Z celkovo 13 rezidenčných blokov sú aktuálne rozpracované úvodné 3 etapy umiestnené v rezidenčných blokoch B.01, B.03, A.01 a A.03 v severozápadnej časti zóny v susedstve s magickým parkom Pri kalvárii, ktoré v 7 bytových domoch ponúkajú 302 bytov s modernými dispozíciami. Úvodné etapy sú však iba začiatkom niečoho omnoho väčšieho, pretože na území bývalého Cukrovaru postupne vzniká nová mestská štvrť 21. storočia!

Ani slovenský Rím však nebol postavený za jeden deň a preto aj mestská štvrť tejto veľkosti vznikne iba postupne. Projekt na minimálne dekádu však dá vzniknúť nezameniteľnému urbánnemu priestoru s vlastným “trnafským” genius loci. Budúci rezidenti sa môžu tešiť nielen na posedenie pri kávičke na námestí Augusta Stummera, na nápadité detské ihrisko s odkazom na industriálnu históriu, ale aj na moderné workoutové športovisko. 

FINANCUJÚCA BANKA:

Najlepšia adresa v meste

Štýlové
bývanie

Moderná minimalistická architektúra, nízkopodlažné bytové domy, veľkorysé riešenie dispozícií, dôraz na maximálne presvetlenie a odovzdanie v kvalitnom štandarde.

Zelené
riešenie

Energetická trieda A0 s minimálnou spotrebou energie, čiastočné zatrávnenie striech, vykurovanie horúcovodom, ale aj predpríprava pre nabíjanie elektromobilov v garážach.

Odkladacie
priestory

V suteréne každého bytového domu sa nachádza komunitná miestnosť pre odkladanie bicyklov, ktorá umožňuje komfortne odložiť tieto nespratné, ale užitočné veci.

Elegantný
vnútroblok

Príjemná atmosféra vnútrobloku je dotvorená zeleňou, oddychovými plochami, predzáhradkami a štýlovým osvetlením, ktorý do spoločného priestoru prináša nové dimenzie.

Občianska
vybavenosť

Nákupné centrum (City Park Trnava) je vzdialené iba 5 minút pešou chôdzou. Športoviská, kaviarničky, aquapark, pekáreň, historické centrum, školy aj škôlky bližšie, než by ste čakali.

Príjemné
predzáhradky

Ideálny variant pre ľudí, ktorí nechcú vlastný dom, ale napriek tomu chcú mať súkromnú zelenú oázu, kde môžu nielen posedieť pri káve, ale aj sa venovať svojej záhradke.

Premyslený
urbanizmus

Na základnú mustru urbanistického riešenia tohto priestoru zadefinovanú územným plánom zóny nadviazal skúsený tím krajinných architektov zo slovenského ateliéru 2ka.

Industriálne
pamiatky

Historické budovy prejdú citlivou rekonštrukciou, ktorá im vráti vzhľad z prelomu 19. a 20. storočia. Cukrovar, Zuckerfabrik, či Czukorgyár bude opätovne ozdobou nášho mesta!

Nápadité
ihrisko

V susedstve III. etapy plánujeme vybudovať nápadité detské ihrisko, ktorého súčasťou bude aj vláčik odkazujúci na legendárny felbán, tzn. úzkokoľajku, ktorou sa vozila repa do cukrovaru.

Harmonogram
projektu 1. etapy

3Q 2020
územné rozhodnutie
2Q 2021
spustenie predaja
4Q 2021
stavebné povolenie
2Q 2022
začiatok výstavby
1Q 2023
hrubá stavba
4Q 2023
dokončenie výstavby
2Q 2024
odovzdanie bytov

Harmonogram
projektu 2. etapy

3Q 2022
územné rozhodnutie
4Q 2022
spustenie predaja
1Q 2023
stavebné povolenie
2Q 2023
začiatok výstavby
1Q 2024
hrubá stavba
4Q 2024
dokončenie výstavby
2Q 2025
odovzdanie bytov

Harmonogram
projektu 3. etapy

2Q 2023
územné rozhodnutie
4Q 2023
spustenie predaja
1Q 2023
stavebné povolenie
2Q 2024
začiatok výstavby
1Q 2025
hrubá stavba
4Q 2025
dokončenie výstavby
2Q 2026
odovzdanie bytov

Často kladené otázky

Projekt sa bude realizovať postupne, nakoľko rezidenčná časť pozostáva celkovo z 13 blokov v severnej polovici zóny CUKROVAR. Aktuálne realizujeme prvé 2 etapy v bloku B v susedstve parku Pri kalvárii a v predpredaji ponúkame aj 1 etapu v bloku A. Okrem rezidenčných blokov B a A je však súčasťou zóny aj industriálny blok D, ako aj polyfunkčný blok C, pričom po prvých 2 etapách v bloku B plánujeme spustiť III. etapu v bloku A, kde vznikne aj centrálne detské ihrisko, ktoré sa má stať jedným z dominantných prvkov celej zóny.

Parkovanie bude riešené primárne formou podzemných garážových státí, aby v okolí bytových domov bolo vizuálne čistejšie prostredie bez množstva áut. Riešenie statickej dopravy je tak na pomery mesta riešené vysoko nadštandardne a v rezidenčnej časti je drvivá väčšina parkovacích miest navrhovaných v podzemných garážach. To nám umožnilo riešiť veľkoryso verejný priestor so širokými chodníkmi, množstvom zelene a kvalitným mobiliárom. 

Bytové domy budú vyhotovené v momentálne najúspornejšej energetickej triede A0, ktorá je nielen prejavom zodpovednosti voči prostrediu, ale má vplyv aj na celkovú výšku každomesačných nákladov. Dodávateľom tepla do bytových domov bude investor horúcovodu STEFE Trnava, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava (50% podiel) a STEFE SK, a.s. (50% podiel), za ktorou stojí rakúska spoločnosť Energie Steiermark AG. STEFE Trnava, s.r.o. dlhodobo dodáva teplo viac než 17 tisícom odberateľom, čo z neho robí jednotku na miestnom trhu.

Všetky historické budovy vrátane ikonického komínu chceme zachovať. Budovy v budúcnosti prejdú citlivou rekonštrukciou, ktorá im vdýchne nový život, ako aj vráti pôvodný vzhľad. Ich presné využitie však bude známe neskôr, ale intenzívne sa zamýšľame nad nájdením takého využitia, ktoré bude nielen dôstojné vzhľadom k ich kultúrnej hodnote, ale aj dlhodobo udržateľné. Predmetom pamiatkovej ochrany je rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 10184/2004-400 z roku 2005 súbor 4 objektov – výrobná budova, 2 cukorné sklady, ako aj administratívna budova. Pre zlepšenie celkového stavu si budovy vyžadujú komplexnú obnovu fasád, ako aj odstránenie prístavieb, ktoré boli vybudované v neskorších obdobiach.  

Dopravná situácia bude riešená viacerými zmenami nielen v okolí, ale aj vo vnútri samotnej zóny. Súčasťou projektu budú prirodzene aj nové cyklotrasy. V severnej časti postupne vzniknú 2 kruhové objazdy, ktoré budú vstupom do zóny, rovnako v samotnej zóne sa budú nachádzať 2 kruhové objazdy, pričom novou komunikáciou popri športovisku Slávia dôjde aj k prepojeniu ulíc Cukrová a Rybníková, čo celkovo prispeje k plynulejšej, ale aj jednoduchšej premávke v tejto lokalite. Rezidenčná časť CUKROVAR bude vznikať postupne, pričom paralelne sa bude rozvíjať aj dopravná infraštruktúra vrátane obchvatu mesta, takže prípadné obavy z nadmerného zaťaženia dopravou nie sú opodstatnené.  

V rámci I. etapy budú obchodné priestory iba na prízemí bytového domu č.3 (BD3) smerom do uličného parteru. To isté platí aj pre II. etapu, kde sa obchodné priestory budú nachádzať v bytovom dome č.5 (BD5), ako aj pre III. etapu, kde sú obchodné priestore orientované smerom ku kruhovému objazdu. Podobne plánujeme umiestňovať obchodné priestory smerom do uličného parteru aj v ďalších etapách. Kaviarne, či reštaurácie však nepochybne vzniknú aj v južnej časti zóny, kde v polyfunkčnom bloku C je plánom rozšíriť Štefánikovu ulicu smerom do zóny, čím dôjde k plynulému prepojeniu historického centra s novou mestskou štvrťou CUKROVAR. Vedeli ste, že pokračovanie Štefánikovej ulice už má oficiálne schválený názov ulice a to Ulica Mikuláša Vaymára?

Dlhodobo nízke úrokové sadzby boli výsledkom politiky lacných peňazí zo strany ECB. Ak preto uvažujete o odložení nákupu z titulu očakávania ich opätovného poklesu, tak v najbližšom období je takýto vývoj podľa množstva odborníkov nepravdepodobný. Hypotekárne financovanie zastrešuje skúsený partner BROKER SERVICE GROUP Slovakia, a.s., ktorý projekt detailne pozná od jeho nastavenia v bankách, má vybudované dlhoročné vzťahy so všetkými relevantnými bankami a je pripravený klientom pomôcť vybaviť finančné zdroje v požadovanej výške.