CISAROVE x CUKROVAR

Projekt Cukrovar sa môže popýšiť unikátnou lokalitou, jej pestrosťou a históriou, a na tento odkaz nadväzujeme aj pri výstavbe nového bývania.

Pre všetky vchody v etapách I. a II. sme v spolupráci so známym trnavským projektom CISAROVE pripravili inštaláciu veľkorozmerných výtvarných diel zachytávajúcich fragmenty bývalého Cukrovaru a blízkeho okolia, prenesené do dnešnej doby.

6 unikátnych diel v jedinečnom vizuálnom jazyku manželov Adama a Lindy Cisárových bude zdobiť spoločné priestory bytových domov a spríjemňovať tak chvíle strávené v Cukrovare.